Skip to main content

Brugsbetingelser for SmartMedia Labs

Sidst ændret: 9. maj 2022

Accept af vilkårene for brug

Disse brugsbetingelser er indgået af og mellem dig og SmartMedia Labs, Inc. (“SmartMedia“, “vi“, “vores” eller “os“). Følgende vilkår og betingelser (disse “Brugervilkår“) regulerer din adgang til og brug af SmartMedia-websted(-erne), platformen, SmartMedia-applikationen, som inkluderer tegnebogsfunktioner (“SmartMedia-appen“), API’er og markedspladsen, inklusive enhver anden software, værktøjer, indhold, funktioner, funktionaliteter og tjenester, der tilbydes på, gennem eller i forbindelse med hjemmesiden, platformen og markedspladsen (samlet kaldet “Tjenesten“).

Tjenesten kan også give dig mulighed for at købe, modtage, sælge, overføre, handle, bytte eller vise non-fungible tokens (“NFT’er“), som kan være implementeret på SmartMedia-markedspladsen, som muligvis eller ikke kan bruge blockchain til at opretholde en registrering af transaktionen (“SM Marketplace“); hvis den bruger en blockchain til at registrere en registrering af transaktionen, vil den være på en af ​​de udpegede understøttede blockchains. Listen over understøttede blockchains findes i Bilag A og indarbejdet som reference, som om den var fuldt ud beskrevet heri, som kan ændres fra tid til anden. Kunst betyder ethvert kunstværk (uanset om det er animeret), video, grafik, fotografier, musik, billeder, designs, logoer, taglines og tegninger, der er inkluderet i eller knyttet til NFT (“Kunst“). Kombinationen af ​​NFT og Art er defineret som “Erhvervet NFT“. Disse vilkår for brug angiver også dine rettigheder og ansvar, når du bruger tjenesten til transaktioner i en sådan erhvervet NFT.

I forbindelse med disse vilkår for brug betyder “bruger”, “dig” og “din” dig som bruger af Tjenesten. Hvis du bruger Tjenesten som enkeltperson, repræsenterer og garanterer du, at du er mindst 18 år eller ældre, hvis alderen for lovlig kapacitet til at indgå bindende juridiske kontrakter er ældre i din bopælsjurisdiktion. Hvis du bruger Tjenesten på vegne af en virksomhed eller anden enhed, så inkluderer “du” dig og den pågældende virksomhed eller enhed, og du repræsenterer og garanterer, at du er en autoriseret repræsentant for enheden med bemyndigelse til at binde enheden til disse vilkår af brug, og du accepterer disse vilkår for brug på enhedens vegne.

VED AT KLIKKE PÅ “JEG ACCEPTERER”-KNAPPEN, FULDFØRE KONTOREGISTRERINGSPROCESSEN, BRUGE VORES TJENESTER OG/ELLER AT OPHÆVE ERHVERVEDE NFT’ER, ACCEPTERER DU, AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE OG ALLE VILKÅRENE, DER ER MEDFØRENDE HER. Hvis du ikke accepterer disse vilkår for brug, må du ikke få adgang til eller bruge tjenesten eller erhverve de Erhvervede NFT’er.

LÆS VENLIGST DISSE BRUGERVILKÅR OMHYGGELIGT, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER OG PÅVIRKER DINE JURIDISKE RETTIGHEDER, RETSMIDLER OG FORPLIGTELSER. YDERLIGERE INDEHOLDER DISSE BETINGELSER FOR ANVENDELSE EN OBLIGATORISK VOLDGIFTSAFTALE OG AFSKRIVELSE AF KLASSESØGSMÅL, DER (MED ENKELTE UNDTAGELSER) KRÆVER, AT ALLE TVISTER MELLEM DIG OG OS BLIVER LØST GENNEM EN INDIVIDUEL VOLDGIFT, FREM FOR EN DOMMER ELLER EN DOMSTOL.

Fra tid til anden kan vi give yderligere vilkår for specifikke tjenester, vi kan levere, og sådanne tjenester anses for at være en del af “tjenesten” og er også underlagt disse vilkår for brug. De yderligere vilkår og betingelser, der stilles til rådighed med de relevante tjenester, bliver en del af din aftale med os, hvis du bruger disse tjenester. I tilfælde af konflikt mellem disse vilkår og betingelser og eventuelle yderligere vilkår og betingelser, vi kan levere for en specifik tjeneste, skal sådanne yderligere vilkår og betingelser være gældende for den specifikke tjeneste.

Ændringer af brugsvilkårene

Vi kan revidere og opdatere disse vilkår for brug fra tid til anden efter eget skøn. Alle ændringer træder i kraft med det samme, når vi poster dem, og gælder for al adgang til og brug af Tjenesten derefter. Hvis vi ændrer i disse brugsbetingelser, vil vi give meddelelse om sådanne ændringer ved at ændre “Sidst opdateret”-datoen i begyndelsen af ​​disse brugsbetingelser, og du forventes at tjekke denne side ofte, så du er opmærksom på eventuelle ændringer, da de er bindende for dig. Ved at fortsætte med at få adgang til eller bruge Tjenesten bekræfter du din accept af de reviderede Brugsbetingelser og alle de vilkår, der er inkorporeret deri, ved henvisning.

Adgang til Tjenesten og Kontosikkerhed

Vi forbeholder os retten til at trække, ændre, suspendere, afbryde eller ændre denne tjeneste og enhver tjeneste, funktion eller materiale, vi leverer på Ttjenesten, efter eget skøn til enhver tid uden varsel. Vi er ikke ansvarlige, hvis hele eller dele af Tjenesten af ​​en eller anden grund er utilgængelig på noget tidspunkt eller i en hvilken som helst periode. Fra tid til anden kan vi begrænse adgangen til nogle dele af Tjenesten eller hele Tjenesten til brugere, herunder registrerede brugere.

Du er ansvarlig for: (a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for, at du har adgang til Tjenesten, og (b) at sikre, at alle personer, der får adgang til Tjenesten via din internetforbindelse, er opmærksomme på disse Brugsbetingelser og overholder dem.

I henhold til vilkårene og betingelserne i disse brugsbetingelser giver vi dig en begrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig licens til at reproducere og bruge SmartMedia-appen udelukkende til at få adgang til og bruge Tjenesten. Du accepterer, at vi ejer alle juridiske rettigheder, titel og interesser i og til alle intellektuelle ejendomsrettigheder i SmartMedia-appen og forbeholder os alle rettigheder til og til SmartMedia-appen, som ikke udtrykkeligt er givet dig i disse brugsbetingelser. Du accepterer endvidere, at du ikke må (i) kopiere SmartMedia-appen, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i denne licens; (ii) ændre, oversætte, tilpasse eller på anden måde skabe afledte værker eller forbedringer af SmartMedia-appen; (iii) reverse engineering, adskille, dekompilere, afkode eller på anden måde forsøge at udlede eller få adgang til kildekoden til SmartMedia-appen eller en del deraf; (iv) udleje, lease, udlåne, sælge, underlicensere, tildele, distribuere, offentliggøre, overføre eller på anden måde gøre SmartMedia-appen eller enhver funktion eller funktionalitet i SmartMedia-appen tilgængelig til enhver tredjepart uanset årsag, herunder ved at gøre SmartMedia-appen, der er tilgængelig på et netværk, hvor den er i stand til at blive tilgået af mere end én enhed til enhver tid; eller (v) fjerne, deaktivere, omgå eller på anden måde skabe eller implementere en løsning til kopibeskyttelse, rettighedsstyring eller sikkerhedsfunktioner i eller beskytte SmartMedia-appen.

Du bliver forpligtet til at registrere dig på tjenesten gennem SmartMedia-appen for at få adgang til og bruge visse funktioner på tjenesten, såsom at deltage i opkøb af erhvervede NFT’er. Din konto på Tjenesten (“Konto“) vil være knyttet til din adresse på SM Marketplace. Derudover, hvis transaktionen vil blive optaget på en understøttet blockchain, skal du muligvis bruge dine indstillinger i SmartMedia-appen for at få adgang til og bruge sådanne funktioner. Ved at bruge din SmartMedia-app i forbindelse med tjenesten, accepterer du, at du bruger SmartMedia-appen i overensstemmelse med disse vilkår for brug og eventuelle yderligere vilkår og betingelser, der vedrører tegnebogsfunktionerne i SmartMedia-appen.

Du accepterer at give de oplysninger, der er angivet på kontoregistreringsformularen på SmartMedia-webstedet, for at åbne din konto. Det er en betingelse for din brug af Tjenesten og SmartMedia-appen, at alle de oplysninger, du giver på Tjenesten og i forbindelse med SmartMedia-appen, er korrekte, aktuelle og fuldstændige. Du accepterer, at alle oplysninger, du giver for at registrere dig med denne tjeneste eller på anden måde, inklusive men ikke begrænset til brugen af ​​interaktive funktioner på tjenesten, er underlagt vores privatlivspolitik, der findes her: https://www.smartmedialabs.io/privacy, og du giver samtykke til alle handlinger, vi foretager med hensyn til dine oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Hvis du vælger eller får et brugernavn, en adgangskode eller en hvilken som helst anden information som en del af vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle sådanne oplysninger som fortrolige, og du må ikke videregive dem til nogen anden person eller enhed. Du anerkender også, at din konto er personlig for dig og accepterer ikke at give nogen anden person adgang til denne tjeneste eller dele af den ved at bruge dit brugernavn, din adgangskode eller andre sikkerhedsoplysninger. Du alene er ansvarlig for din konto, og SmartMedia er ikke ansvarlig for nogen handlinger eller undladelser fra dig i forbindelse med din konto eller som følge af, at din konto er blevet kompromitteret. Du accepterer straks at underrette os om enhver uautoriseret adgang til eller brug af dit brugernavn eller din adgangskode, din konto, tegnebogsfunktionerne i SmartMedia-appen eller ethvert andet brud på sikkerheden. Du accepterer også at sikre, at du forlader din konto ved slutningen af ​​hver session, alt efter hvad der er relevant. Du bør være særlig forsigtig, når du får adgang til din konto fra en offentlig eller delt computer, så andre ikke er i stand til at se eller registrere din adgangskode eller andre personlige oplysninger. SmartMedia er ikke ansvarlig for tab eller skader, der opstår som følge af din manglende overholdelse af dette afsnit.

Du repræsenterer og garanterer endvidere, at du: (a) hvis du er en enkeltperson, accepterer du, at du ikke er det, og (b) hvis du er en enhed, accepterer du, at hverken du eller nogen af ​​dine ejere eller investorer eller nogen af ​​deres direktører , embedsmænd, ansatte, agenter eller tilknyttede selskaber, der handler på dine vegne, er: (i) relateret på nogen måde til regeringerne i eller nogen personer i ethvert land eller jurisdiktion under en amerikansk embargo håndhævet af Office of Foreign Assets Control (OFAC), eller enhver person, der er navngivet på en liste over sanktionerede personer eller enheder, herunder uden begrænsning, “Specially Designated National”-listen eller handelsministeriets Denied Persons List; (ii) (eller nogensinde har været) forbudt fra transaktionen i henhold til amerikanske love om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, antiterror, økonomiske sanktioner og aktivkontrol; og (iii) bosat i et land eller jurisdiktion under en amerikansk embargo håndhævet af OFAC, herunder Krim-regionen i Ukraine, Donbas, Cuba, Iran, Nordkorea og Syrien. Disse fremstillinger vil være sande og nøjagtige, hver gang du bruger Tjenesterne.

Du repræsenterer og garanterer, at du vil overholde alle gældende love (f.eks. lokale, statslige, føderale og andre love), når du bruger Tjenesten. Hvis du tilgår eller bruger tjenesten uden for USA, er du eneansvarlig for at sikre, at din adgang til og brug af tjenesten i et sådant land, territorium eller jurisdiktion ikke overtræder nogen gældende love.

SmartMedia kan kræve, at du giver yderligere oplysninger og dokumenter, såsom efter anmodning fra enhver kompetent eller statslig myndighed, i tilfælde af anvendelse af enhver gældende lov eller regulering, herunder love relateret til anti-hvidvaskning (legalisering) af indkomster opnået på kriminel måde, for at modvirke finansiering af terrorisme eller for at efterforske en potentiel overtrædelse af disse vilkår for brug. I sådanne tilfælde kan SmartMedia efter eget skøn suspendere din konto eller blokere din mulighed for at få adgang til tjenesten, indtil sådanne yderligere oplysninger og dokumenter behandles af SmartMedia. Hvis du ikke giver fuldstændige og nøjagtige oplysninger som svar på en sådan anmodning, kan SmartMedia nægte at genoprette din adgang til tjenesten.

Ydermere kan din adgang til og brug af Tjenesten fra tid til anden blive afbrudt af en række forskellige årsager, herunder, uden begrænsning, fejlfunktion af udstyr, periodisk opdatering, vedligeholdelse eller reparation af Tjenesten eller andre handlinger, som SmartMedia i sin efter eget skøn, kan vælge at tage.

Du skal levere alt udstyr og software, der er nødvendigt for at oprette forbindelse til Tjenesten og tjenesterne. Du er eneansvarlig for eventuelle gebyrer, herunder internetforbindelse eller mobilgebyrer, som du pådrager dig, når du får adgang til Tjenesten eller tjenesterne.

Kommunikation

Ved at oprette en konto giver du også samtykke til at modtage elektronisk kommunikation fra SmartMedia (f.eks. via e-mail, push-beskeder, tekstbeskeder, andre typer meddelelser eller ved at sende meddelelser til tjenesten). Disse meddelelser kan omfatte meddelelser om din konto, herunder ændringer af adgangskode, meddelelser om status for et køb eller salg eller andre transaktionsoplysninger, og er en del af dit forhold til os. Du accepterer, at alle meddelelser, aftaler, afsløringer eller anden kommunikation, som vi sender til dig elektronisk, vil opfylde alle juridiske kommunikationskrav, herunder, men ikke begrænset til, at sådan kommunikation skal være skriftlig. Du bør opbevare kopier af elektronisk kommunikation fra os ved at udskrive en papirkopi eller gemme en elektronisk kopi. Vi kan også sende dig salgsfremmende kommunikation via e-mail, herunder, men ikke begrænset til, nyhedsbreve, særlige tilbud, undersøgelser og andre nyheder og informationer, som vi tror vil være interessante for dig. Du forstår, at du ikke er forpligtet til at give dette samtykke som en betingelse for at bruge Tjenesten. Du kan til enhver tid fravælge at modtage disse salgsfremmende e-mails ved at følge instruktionerne for afmelding deri.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Tjenesten og hele dens indhold, funktioner og funktionalitet (inklusive men ikke begrænset til dens “look and feel”, al information, software, tekst, data, skærme, grafik, billeder, sidehoveder, ikoner, video og lyd, scripts , og designet, valget og arrangementet heraf), men ikke inklusive de erhvervede NFT’er (samlet “Indhold“), ejes af SmartMedia, dets licensgivere eller andre udbydere af sådant materiale og er beskyttet af USA og international copyright, varemærke , patenter, forretningshemmeligheder og andre love om intellektuel ejendom eller ejendomsret, og du accepterer ikke at foretage nogen handling(er), der er uforenelige med sådanne ejerskabsinteresser. Bortset fra de licenser, der er givet i henhold hertil, forbeholder vi og vores tilknyttede selskaber, licensgivere og andre udbydere alle rettigheder i forbindelse med Tjenesten og dens Indhold, herunder, uden begrænsning, den eksklusive ret til at skabe afledte værker. SmartMedia-logoet og eventuelle SmartMedia-produkt- eller servicenavne, logoer eller slogans, der kan forekomme på Tjenesten eller andre steder, er varemærker tilhørende SmartMedia eller vores tilknyttede selskaber og må ikke kopieres, efterlignes eller bruges, helt eller delvist, uden vores forudgående skriftlig tilladelse. Derudover udgør Tjenestens “look and feel” servicemærket, varemærket eller varemærket for SmartMedia og må ikke kopieres, efterlignes eller bruges, helt eller delvist, uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Derudover har du ikke tilladelse til at bruge metatags eller anden “skjult tekst” ved hjælp af “SmartMedia” eller andre navne, varemærker, produkt- eller servicenavne tilhørende SmartMedia eller vores tilknyttede selskaber eller licensgivere uden vores forudgående skriftlige tilladelse.

Alle andre tredjepartsvaremærker, registrerede varemærker og produkt- eller tjenestenavne nævnt på tjenesten eller indeholdt i kunsten forbundet med eventuelle NFT’er, der vises på tjenesten, tilhører deres respektive ejere og må ikke kopieres, efterlignes eller bruges i sin helhed eller delvist uden forudgående skriftlig tilladelse fra den relevante indehaver af intellektuelle ejendomsrettigheder. Henvisning til produkter, tjenester, processer, materialer eller anden information ved navn, varemærke, producent, udbyder, leverandør eller på anden måde udgør eller indebærer ikke anbefaling, sponsorering eller godkendelse fra SmartMedia.

Du anerkender og accepterer, at ethvert bidrag fra dig af feedback, ideer, kommentarer og forslag til forbedringer af Tjenesten (“Feedback“) ikke giver eller giver dig nogen ret, titel eller interesse i Tjenesten eller i nogen sådan feedback. Du accepterer, at SmartMedia må bruge og videregive feedback på enhver måde og til et hvilket som helst formål uden yderligere varsel eller kompensation til dig og uden at du forbeholder dig nogen ejendomsret eller anden rettighed eller krav. Du giver og vil hermed give SmartMedia og dets tilknyttede virksomheder en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri, fuldt indbetalt, overdragelig, evig, uigenkaldelig licens, med ret til at underlicensere gennem flere niveauer af underlicenstagere, til at kopiere, vise, udføre, distribuere, foretage, bruge, sælge ændre og på anden måde bruge din feedback i forbindelse med driften af ​​tjenesten, vores nuværende eller fremtidige forretningsformål eller promovering, annoncering eller markedsføring heraf i enhver form, medie eller teknologi, som nu er kendt eller senere udviklet.

Du tildeles hermed en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-underlicenserbar og personlig licens til at få adgang til og bruge Tjenesten og Indholdet; dog forudsat at en sådan licens er underlagt din overholdelse af disse Brugsbetingelser.

Ejerskab, licens og ejerskabsbegrænsninger

De erhvervede NFT’er er underlagt anskaffelsesvilkår mellem dig og SmartMedia, der regulerer brugen af ​​den erhvervede NFT (og den relevante kunst), kunsten og fordelene forbundet med en given erhvervet NFT (“Opkøbsvilkår“), som er anført i de relevante Opkøbsvilkår for sådan erhvervet NFT. Du er eneansvarlig for at gennemgå sådanne Opkøbsvilkår.

Auktioner

NFT’er kan købes til fast pris eller på auktion. Når du byder på en auktion for NFT’er (“Auktion“), accepterer du, at: (a) du afgiver et uigenkaldeligt bindende tilbud om at købe den erhvervede NFT (som kun kan trækkes tilbage under begrænsede omstændigheder, der er angivet nedenfor i afsnittet om annullering af bud eller hvis det på anden måde er tilladt ved lov), og hvis du er den vindende budgiver, er dit bud en juridisk bindende kontrakt om køb af den erhvervede NFT undtagen under visse begrænsede omstændigheder, der er beskrevet nedenfor; (b) du er ansvarlig for at læse og forstå hele den erhvervede NFT-fortegnelse og dine rettigheder i henhold til eventuelle Opkøbsvilkår, der ledsager fortegnelsen; (c) du vil ikke foretage nogen handlinger, der direkte eller indirekte manipulerer buddet eller budprocessen, og at ingen shill-budgivning er tilladt; og (d) du ikke vil byde på nogen erhvervet NFT, som overtræder nogen lov, regel eller regulering, som du er underlagt, og at hvis du gør det, betragtes dit bud som ugyldigt. Det vindende bud vil være det bud, der er det højeste beløb i den deklarerede valuta (som kan være dollars eller en bestemt kryptovaluta), der er angivet i auktionen på det tidspunkt, hvor auktionen lukker. Auktionens lukketider er omtrentlige, og SmartMedia forbeholder sig retten til at lukke en auktion tidligt eller senere (herunder, uden begrænsning, hvis vi modtager et bud før lukketid for en auktion) end det planlagte tidspunkt eller at annullere en auktion i sin helhed for nogen grund.

Hvert bud er et juridisk bindende tilbud, og du kan ikke annullere eller trække dit bud tilbage, når det først er afgivet. Men i tilfælde af (a) du ved et uheld indtastede det forkerte budbeløb på grund af en typografisk fejl (f.eks. decimal på det forkerte sted), og du indser din fejl, før buddet lukker, eller (b) hvis noteringsbeskrivelsen af ​​den erhvervede NFT ændres væsentligt, efter at du har afgivet dit bud, så kan du i hvert tilfælde anmode os om at trække dit bud tilbage. Hvis dette sker, skal du kontakte os straks efter opdagelsen af ​​din fejl eller den væsentlige ændring, og i alle tilfælde, hvis dit bud blev afgivet inden for de sidste tolv (12) timer efter auktionen, skal du kontakte os inden for en (1) time af at afgive det fejlagtige bud. Vi kan ikke garantere, at du vil være i stand til at trække dit bud tilbage, og enhver tilbagetrækning gives efter SmartMedias eget skøn.

I tilfælde af, at en erhvervet NFT er noteret til en forkert pris på grund af trykfejl eller med fejl i prissætning, tilgængelighed eller anden information, har SmartMedia ret til at annullere auktionen (og den tilsvarende ordre), uanset om ordren er blevet afgivet eller ej. bekræftet, eller du er blevet identificeret som den vindende budgiver, og betalingen er foretaget. Hvis du allerede har foretaget betalingen for den erhvervede NFT, og auktionen annulleres som angivet i dette afsnit, er dit eneste og eksklusive middel er at få SmartMedia til at refundere sådanne gebyrer inden for en kommercielt rimelig periode efter annulleringen.

Derudover kan vi uden varsel ændre i oplysninger om pris, tilgængelighed eller andre egenskaber ved den erhvervede NFT. Vi kan også kræve yderligere verifikationer eller andre oplysninger før accept og/eller opfyldelse af et vindende bud. Din modtagelse af enhver bekræftelse af et vindende bud fra os betyder ikke vores accept af dit bud, og det er heller ikke en bekræftelse af vores tilbud om at sælge. Det er også dit ansvar at finde ud af og adlyde alle gældende lokale, statslige, føderale og internationale love (inklusive minimumsalderskrav) med hensyn til besiddelse, brug og salg af enhver genstand købt på en auktion. Ved at afgive et bud erklærer du, at de bestilte NFT’er er lovlige at besidde og bruge, hvor du har til hensigt at besidde og bruge dem, og at de kun vil blive besiddet eller brugt på en lovlig måde i overensstemmelse med alle gældende love, regler og regler, herunder ophavsret lov.

Overførsler af en erhvervet NFT, som du godkender på SmartMedia-appen, sendes til din SmartMedia-app-adresse og registreres på SM Marketplace og kan i nogle tilfælde blive optaget på en understøttet blockchain. Hvis overførslen er registreret på SM Marketplace uden brug af en blockchain, skal SM Marketplaces optegnelser være afgørende bevis for formålene med disse vilkår for brug for den nuværende ejer af en erhvervet NFT; hvis overførslen er registreret på den relevante understøttede blockchain, skal en sådan registrering være afgørende bevis i forbindelse med disse brugsbetingelser for den nuværende ejer af en erhvervet NFT. Alle overførsler er endelige, når de er godkendt. SM Marketplace muliggør peer-to-peer-salg og handel med NFT’er i SmartMedia-appen med andre brugere af SmartMedia-appen. Sådanne overførsler er underlagt de relevante erhvervelsesvilkår for NFT og er endelige, når de er godkendt af dig på SmartMedia-appen.

Forbudte anvendelser

Du accepterer, at du ikke vil overtræde nogen lov, kontrakt, intellektuel ejendomsret eller andre tredjepartsrettigheder, og at du alene er ansvarlig for din adfærd, mens du tilgår eller bruger tjenesten, indholdet og erhvervede NFT’er. Du accepterer, at du vil overholde disse vilkår for brug. Du accepterer desuden ikke at bruge tjenesten:

 • På enhver måde, der overtræder enhver gældende føderal, statslig, lokal eller international lov eller regulering (herunder, uden begrænsning, enhver lovgivning vedrørende eksport af data eller software til og fra USA eller andre lande).
 • Til ethvert ulovligt eller uautoriseret formål eller med det formål at udnytte, skade eller forsøge at udnytte eller skade mindreårige på nogen måde, ved at udsætte dem for upassende indhold, bede om personligt identificerbare oplysninger eller på anden måde.
 • Til hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller anden ulovlig finansiering.
 • Fra et land, der er sanktioneret af USA’s regering eller for at lette transaktioner, der involverer personer, der er sanktioneret af USA’s regering eller beliggende i sanktionerede lande.
 • At transmittere eller fremskaffe afsendelse af reklame- eller salgsfremmende materiale, herunder enhver “junk mail”, “kædebrev”, “spam” eller enhver anden lignende henvendelse.
 • At deltage i vask handel eller andre vildledende eller manipulerende handelsaktiviteter.
 • At afgive vildledende bud eller tilbud.
 • At deltage i lotteri, auktioner med budgebyrer, konkurrencer, lodtrækninger eller andre hasardspil undtagen dem, der udtrykkeligt er tilladt af SmartMedia.
 • At udføre finansielle aktiviteter, der er underlagt registrering eller licensering, herunder men ikke begrænset til oprettelse, notering eller køb af værdipapirer, råvarer, optioner, fast ejendom eller gældsinstrumenter.
 • At bruge erhvervede NFT’er som et udvekslingsmiddel.
 • At bruge erhvervede NFT’er som et middel til at foretage betalinger med Fiat-værdi.
 • At deltage i fundraising til en virksomhed, protokol eller platform, herunder, men ikke begrænset til, oprettelse, salg, notering eller køb af aktiver, erhvervede NFT’er eller andre genstande, der kan indløses til finansielle instrumenter, aktiver, der giver ejere ret til at deltage i en ICO eller ethvert værdipapirudbud eller aktiver, der berettiger ejere til økonomiske belønninger, herunder, men ikke begrænset til, DeFi-udbyttebonusser, indsatsbonusser og brændingsrabatter; forudsat at denne begrænsning ikke gælder for fundraising til nonprofitorganisationer med velgørende undtagelser under IRS eller for politiske kampagner.
 • At efterligne eller forsøge at efterligne SmartMedia, en SmartMedia-medarbejder, en anden bruger eller enhver anden person eller enhed (herunder, uden begrænsning, ved at bruge e-mailadresser eller skærmnavne, der er forbundet med ovenstående).
 • At deltage i enhver anden adfærd, der begrænser eller hæmmer nogens brug eller nydelse af tjenesten, eller som, som bestemt af os, kan skade SmartMedia eller brugere af tjenesten eller udsætte dem for ansvar.

Derudover accepterer du ikke at:

 • Bruge eller forsøge at bruge en anden brugers konto.
 • Deltage i enhver aktivitet, der tjener til at bedrage SmartMedia, andre brugere eller enhver anden person; eller for at give falske, unøjagtige eller vildledende oplysninger til SmartMedia.
 • Få adgang til Tjenesten fra en anden blockchain-adresse, hvis vi har blokeret nogen af ​​dine andre blockchain-adresser fra at få adgang til Tjenesten, medmindre du først har vores skriftlige tilladelse.
 • Distribuere spam, herunder afsendelse af uønskede erhvervede NFT’er til andre brugere.
 • Brug tjenesten på enhver måde, der kan deaktivere, overbelaste, beskadige eller forringe tjenesten eller forstyrre andre parters brug af tjenesten, herunder deres evne til at deltage i realtidsaktiviteter gennem tjenesten.
 • Bruge enhver robot, edderkop eller anden automatisk enhed, proces eller midler til at få adgang til Tjenesten til ethvert formål, herunder overvågning eller kopiering af materialet på Tjenesten.
 • Bruge enhver manuel proces til at overvåge eller kopiere noget af materialet på tjenesten eller til ethvert andet uautoriseret formål uden vores forudgående skriftlige samtykke.
 • Bruge enhver enhed, software eller rutine, der forstyrrer Tjenestens korrekte funktion.
 • Introducere vira, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt.
 • Forsøge på at få uautoriseret adgang til, forstyrre, beskadige eller forstyrre nogen dele af Tjenesten, andre brugerkonti, serveren, hvorpå Tjenesten er gemt, eller enhver server, computer eller database, der er forbundet til Tjenesten.
 • Angribe tjenesten via et denial-of-service-angreb eller et distribueret denial-of-service-angreb.
 • Andre forsøg på at forstyrre Tjenestens korrekte funktion.

Vi forbeholder os retten til at handle, med eller uden forudgående varsel, hvis vi mener, at du har overtrådt disse vilkår for brug, herunder uden begrænsning at fjerne muligheden for at se visse erhvervede NFT’er på tjenesten eller bruge tjenesten til at interagere med de erhvervede NFT’er, deaktivering af muligheden for at bruge tjenesten i forbindelse med køb, salg eller overførsel (alt efter omstændighederne) tilgængelige erhvervede NFT’er, deaktivering af din mulighed for at få adgang til tjenesten og/eller andre handlinger.

Brugerbidrag

Med hensyn til indhold, digitale kunstværker, billeder, filer eller andet materiale, du opretter, indsender, uploader eller viser gennem tjenesten eller deler med andre brugere eller modtagere (samlet kaldet “Brugerindhold“), repræsenterer og garanterer du, at du ejer alle rettigheder, titel og interesser i og til sådant Brugerindhold, herunder, uden begrænsning, alle ophavsrettigheder og rettigheder til offentlighed indeholdt deri. Ved at oprette, indsende, uploade, poste eller vise brugerindhold giver du hermed og vil give SmartMedia og dets tilknyttede virksomheder en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri, fuldt indbetalt, overførbar, evig, uigenkaldelig licens, med ret til at underlicensere gennem flere niveauer af underlicenshavere til at kopiere, vise, udføre, distribuere, lave, bruge, sælge modificere og på anden måde bruge dit brugerindhold i forbindelse med driften af ​​tjenesten, vores nuværende eller fremtidige forretningsformål eller promovering, annoncering eller markedsføring heraf i enhver form, medie eller teknologi, der nu er kendt eller senere udviklet.

Du repræsenterer og garanterer, at: (a) du ejer eller kontrollerer alle rettigheder i og til brugerindholdet og har ret til at give den ovennævnte licens til os og vores tilknyttede selskaber og hver af deres og vores respektive licenstagere, efterfølgere og overdragere; og (b) alt dit brugerindhold overholder og vil overholde disse vilkår for brug.

Du forstår og anerkender, at du er eneansvarlig for din brug af Tjenesten og for ethvert Brugerindhold, du indsender eller bidrager med, og du, ikke SmartMedia, har det fulde ansvar for sådant indhold, herunder dets lovlighed, pålidelighed, nøjagtighed og passende. Du accepterer, at sådant brugerindhold ikke vil indeholde materiale, der er underlagt ophavsret, varemærke, publicitetsrettigheder, intellektuel ejendomsret eller andre ejendomsrettigheder, medmindre du har den nødvendige tilladelse eller på anden måde er juridisk berettiget til at poste materialet og til at give SmartMedia den ovenfor beskrevne licens. SmartMedia forbeholder sig retten til at fjerne indhold uden forudgående varsel.

Vi er ikke ansvarlige eller erstatningspligtige over for nogen tredjepart for indholdet eller nøjagtigheden af ​​noget brugerindhold, der er indsendt af dig eller en anden bruger af tjenesten.

Antagne risici

 • De erhvervede NFT’er er samleobjekter og ikke investeringer. De bør erhverves til dit personlige brug og ikke som en investering.
 • Værdien af ​​en erhvervet NFT er subjektiv og kan være ekstremt ustabil. Udsving i prisen på andre digitale aktiver eller kryptovaluta kan påvirke de erhvervede NFT’er væsentligt og negativt, som også kan være genstand for betydelig prisvolatilitet. Vi kan ikke garantere, at eventuelle erhververe af erhvervede NFT’er ikke vil tabe penge, og vi hverken garanterer og kan ikke garantere, at eventuelle erhvervede NFT’er bevarer deres oprindelige værdi. Du anerkender, at du fuldt ud forstår denne subjektivitet og volatilitet, og at du kan miste penge. Du accepterer at påtage dig alle risici forbundet med brugen og værdien af ​​den erhvervede NFT.
 • Du er eneansvarlig for at bestemme, hvilke skatter der skal gælde for dine erhvervede NFT-transaktioner. SmartMedia er ikke ansvarlig for at bestemme de skatter, der gælder for erhvervede NFT-transaktioner.
 • Overførsel af erhvervede NFT’er finder sted på SM Marketplace. Nogle overførsler af NFT’er sker inden for den understøttede blockchain og ikke på denne tjeneste. For disse NFT’er kontrollerer SmartMedia ikke den understøttede blockchain, som du interagerer med, og SmartMedia kontrollerer ikke visse smarte kontrakter og protokoller, der kan være integreret i din evne til at gennemføre transaktioner på disse understøttede blockchains. Derudover er understøttede blockchains-transaktioner irreversible, og SmartMedia har ingen mulighed for at tilbageføre nogen transaktioner på de understøttede blockchains.
 • Der er risici forbundet med at bruge et internet og blockchain-baserede produkter, herunder, men ikke begrænset til, risikoen for hardware, software og internetforbindelser, risikoen for ondsindet softwareintroduktion og risikoen for, at tredjeparter kan få uautoriseret adgang til information gemt i din SmartMedia-app eller -konto. Du accepterer og anerkender, at SmartMedia ikke er ansvarlig for kommunikationsfejl, forstyrrelser, fejl, forvrængninger eller forsinkelser, du kan opleve, når du bruger tjenesten, ethvert blockchain-netværk eller de erhvervede NFT’er.
 • Der er risici forbundet med køb af varer forbundet med indhold skabt af tredjeparter gennem peer-to-peer-transaktioner, herunder, men ikke begrænset til, risiciene ved køb af forfalskede varer, fejlmærkede varer, varer, der er sårbare over for metadataforfald, varer på smart kontrakter med fejl og genstande, der kan blive uoverdragelige. Du erklærer og garanterer, at du har foretaget tilstrækkelig research og undersøgelse, før du træffer nogen beslutninger om at købe, sælge, anskaffe, overføre eller på anden måde interagere med erhvervede NFT’er eller konti.
 • Manglende brug eller offentlig interesse i skabelsen og udviklingen af ​​distribuerede økosystemer kan have en negativ indvirkning på udviklingen af ​​disse økosystemer og relaterede applikationer og kan derfor også have en negativ indvirkning på den potentielle nytte eller værdi af erhvervede NFT’er.
 • Den regulatoriske ordning, der styrer blockchain-teknologier, ikke-fungible tokens, kryptovalutaer, tokens og andre krypto-baserede genstande er usikker, og nye regler eller politikker kan have væsentlig negativ indflydelse på udviklingen af ​​Tjenesten og nytten af ​​erhvervede NFT’er.
 • Tjenesten kan være afhængig af tredjepartsplatforme til at udføre transaktionerne for de erhvervede NFT’er. Hvis vi ikke er i stand til at opretholde et godt forhold til sådanne platformudbydere; hvis vilkår og betingelser eller priser for sådanne platformudbydere ændres; hvis vi overtræder eller ikke kan overholde vilkårene og betingelserne for sådanne platforme; eller hvis nogen af ​​sådanne platforme mister markedsandele eller falder i unåde eller er utilgængelige i en længere periode, kan adgangen til og brugen af ​​tjenesten lide.

Ophavsretsklager

SmartMedia vil behandle og undersøge meddelelser om påstået krænkelse og vil træffe passende foranstaltninger som reaktion på formelle krænkelseskrav, herunder fjerne indhold som svar på meddelelser om fjernelse af Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), og vil afslutte en brugers adgang til tjenesten, hvis brugeren er fast besluttet på at være en gentagen krænker.

Hvis du mener, at dit indhold er blevet kopieret på en måde, der udgør krænkelse af ophavsretten, bedes du rapportere dette ved at kontakte vores udpegede copyright-agent på:

SMT Designated Copyright Agent

SmartMedia Technologies, Inc.

201 Main Street, Suite 102

Carbondale, CO 81623

DMCA@smartmediatech.io

Telefon: 888-316-6133

For at behandle dit krænkelseskrav vedrørende indhold på Tjenesten skal du være rettighedsindehaveren eller en person, der er autoriseret til at handle på rettighedsindehaverens vegne. Formelle krænkelseskrav vedrørende indhold på Tjenesten skal omfatte:

 • En skriftlig meddelelse leveret til ovennævnte agent;
 • En fysisk eller elektronisk signatur fra en person, der er autoriseret til at handle på vegne af copyright-indehaveren;
 • Identifikation af det eller de ophavsretligt beskyttede værker, der angiveligt er blevet krænket;
 • Identifikation af materiale, der hævdes at være krænkende, inklusive en beskrivelse af den specifikke placering (dvs. web-adresser) på tjenesten for det materiale, der hævdes at være krænkende, rimelig nok til at tillade SmartMedia at lokalisere materialet;
 • Oplysninger, der er rimeligt tilstrækkelige til at tillade SmartMedia at kontakte den klagende part, herunder som minimum dit fulde juridiske navn (ikke pseudonym) og e-mailadresse. Dette kan også omfatte en adresse, et telefonnummer eller en anden passende kontaktmetode;
 • En erklæring om, at “den klagende part har en god tro overbevisning om, at brug af materialet på den måde, der klages over, ikke er godkendt af copyright-indehaveren, dennes agent eller loven; og”
 • En erklæring om, at oplysningerne i meddelelsen er nøjagtige, og at den klagende part er bemyndiget til at handle på vegne af copyright-indehaveren under straf for mened.

Terminering

Hvis du overtræder nogen af ​​bestemmelserne i disse brugsbetingelser, kan SmartMedia opsige eller suspendere alle eller nogle af dine rettigheder i henhold til disse brugsbetingelser, herunder at opsige alle licenser givet i henhold hertil og opsige din adgang til den erhvervede NFT (inklusive Kunsten) efter at have givet dig notits herom. Derudover accepterer du, at SmartMedia efter eget skøn og med eller uden varsel kan suspendere, deaktivere, slette eller lukke din konto (eller dele heraf) eller din adgang til eller brug af tjenesten (eller en del heraf) og fjerne og kassere ethvert indhold i Tjenesten, uanset årsag eller ingen grund, herunder, uden begrænsning, på grund af manglende brug, eller hvis SmartMedia mener, at du har overtrådt eller handlet inkonsekvent ift. disse Brugsbetingelser. Enhver mistanke om svigagtig, misbrug eller ulovlig aktivitet kan være grund til opsigelse af din brug af Tjenesten og kan henvises til relevante retshåndhævende myndigheder. SmartMedia kan også, efter eget skøn og til enhver tid, afbryde leveringen af ​​Tjenesten eller dele heraf med eller uden varsel. Du accepterer, at enhver opsigelse af din adgang til eller brug af Tjenesten i henhold til en bestemmelse i disse Brugsbetingelser kan ske uden forudgående varsel. Ved suspension eller opsigelse accepterer du, at SmartMedia øjeblikkeligt kan deaktivere eller slette din konto og alle relaterede oplysninger og filer på din konto og/eller spærre enhver yderligere adgang til sådanne filer eller tjenesten. Derudover accepterer du, at SmartMedia ikke vil være ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for nogen opsigelse af din adgang til eller brug af tjenesten. Du kan til enhver tid opsige din konto af en hvilken som helst grund ved at bruge procedurerne i SmartMedia-appen. Medmindre den erhvervede NFT er knyttet til en understøttet blockchain, vil alle erhvervede NFT’er og andet indhold relateret til din konto blive slettet ved opsigelse

DU AFSKRIVER AT HOLDE OS OG VORES TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER OG VORES OG DERES RESPEKTIVE DIREKTØRER, AFDELINGSLEDERE, ANSATTE, AGENTER, TJENESTELEVERANDØRER, KONTRAKTANSATTE, LICENSGIVERE, LICENSTAGERE, LEVERANDØRER OG EFTERFØLGERE SKADEFRI FRA ANKLAGER SOM FØLGE AF ENHVER UNDERSØGELSE FRA ENTEN OS ELLER SÅDANNE PARTER ELLER AF LOVHÅNDHÆVENDE MYNDIGHEDER.

Privatlivspolitik

De personlige oplysninger, vi indsamler på denne tjeneste, er underlagt vores Privatlivspolitik https://www.smartmediatech.io/privacy. Ved at bruge tjenesten og indsende personlige oplysninger, accepterer du vilkårene i vores Privatlivspolitik, og du giver udtrykkeligt samtykke til alle handlinger foretaget af os med hensyn til dine oplysninger i overensstemmelse med Privatlivspolitikken, herunder indsamling, brug og videregivelse af dine personlige oplysninger i overensstemmelse med Privatlivspolitikken.

Links fra Tjenesten

Hvis Tjenesten indeholder links eller funktionalitet til at få adgang til eller bruge andre websteder, applikationer og ressourcer leveret af tredjeparter (“tredjepartswebsteder og -applikationer“) eller på anden måde viser, inkluderer eller gør indhold, data, information, tjenester eller materialer tilgængeligt (“Tredjepartsmaterialer“), links til disse tredjepartswebsteder og -applikationer og tredjepartsmaterialer er kun tilvejebragt for din bekvemmelighed, og SmartMedia hverken gennemgår, godkender, overvåger, godkender, garanterer eller fremsætter nogen erklæringer med hensyn til tredjepartswebsteder og applikationer eller tredjepartsmaterialer. Du bruger alle links i og til tredjepartswebsteder og -applikationer og tredjepartsmaterialer på egen risiko. Dette inkluderer links indeholdt i annoncer, herunder bannerreklamer og sponsorerede links. Når du klikker på et link til, eller får adgang til og bruger tredjepartswebsteder og -applikationer eller tredjepartsmaterialer, er du underlagt sådanne tredjeparters vilkår og betingelser (og privatlivspolitikker). Vi hverken ejer eller kontrollerer tredjeparts blockchain-netværk, din browser eller nogen anden tredjeparts hjemmeside, produkt eller service, som du måtte få adgang til, besøge eller bruge med det formål at give dig mulighed for at bruge tjenestens forskellige funktioner. Vi vil ikke være ansvarlige for sådanne tredjeparters handlinger eller undladelser, og vi vil heller ikke være ansvarlige for skader, som du måtte lide som følge af dine transaktioner eller enhver anden interaktion med sådanne tredjeparter. Du forstår, at din offentlige adresse på en understøttet blockchain vil blive gjort offentlig, når du deltager i en transaktion på tjenesten. Hvis du beslutter dig for at få adgang til nogen af ​​de tredjepartswebsteder, der er knyttet til denne tjeneste, gør du det helt på egen risiko og underlagt vilkårene og betingelserne for brug for sådanne websteder.

Garantifraskrivelse

Transaktioner, der bruger tjenesten, herunder men ikke begrænset til primært salg, peer-to-peer-transaktioner på SM Marketplace, salg på sekundært marked, lister, tilbud, bud, accepter og andre operationer kan bruge smart kontrakt og blockchain-teknologi, herunder non-fungible tokens, kryptovalutaer, konsensus-algoritmer og decentrale eller peer-to-peer-netværk og systemer. Du anerkender og accepterer, at sådanne teknologier er eksperimentelle, spekulative og i sagens natur risikable og kan være genstand for fejl, funktionsfejl, tidsfejl, hacking og tyveri eller ændringer af protokolreglerne for den relevante blockchain (f.eks. “gafler”), som kan påvirke de smarte kontrakter negativt og kan udsætte dig for en risiko for totalt tab, fortabelse af din digitale valuta eller Erhvervede NFT’er eller mistede muligheder for at købe eller sælge Erhvervede NFT’er.

I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG, DER ANGIVES I LOVEN, ER VI IKKE ANSVARLIGE FOR TAB ELLER SKADER FORÅRSAGET AF ET DISTRIBUERET DENIAL-OF-SERVICE-ANGREB, VIRUS ELLER ANDET TEKNOLOGISK SKADELIGT MATERIALE, DER KAN INFICERE DIT PRODUKT, DIN COMPUTER. EJENDOMSBEHANDLING AF MATERIALE PÅ GRUND AF DIN BRUG AF TJENESTEN, ERHVERVENE NFT’ER ELLER ARTIKLER FÅET GENNEM TJENESTEN ELLER DIN DOWNLOADING AF EVENTUELT MATERIALE, DER ER OPLAGT PÅ DEN, ELLER PÅ ENHVER TJENESTE, SOM ER KNYTTET TIL DEN. YDERLIGERE ER SMARTMEDIA IKKE ANSVARLIG FOR VEDLIGEHOLDENDE TAB ELLER SKADE PÅGÅENDE SÅRBARHED ELLER ENHVER FORM FOR FEJL, ANORMAL ADFÆRD ELLER SOFTWARE (F.EKS. SMARTMEDIA-APPEN, SMARTMEDIA KONTRAKT), BLOCKCHAIN, ELLER ANDRE FUNKTIONER I DE ERHVERVENE NFT’ER. SMARTMEDIA ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB ELLER SKADER DER SKER SOM FØLGE AF SENE RAPPORTER (ELLER INGEN RAPPORT OVERHOVEDET) FRA UDVIKLER ELLER REPRÆSENTANTER OM NOGEN PROBLEMER MED DEN UNDERSTØTTENDE BLOCKCHAIN ​​FOR DE ERHVERVENE NFT’ER, INKLUSIVE GAFLER, PROBLEMER MED TEKNISKE NODER ELLER ANDRE PROBLEMER.

DIN ADGANG TIL OG BRUG AF TJENESTEN, DENS INDHOLD OG EVENTUELLE TJENESTER, ERHVERVENE NFT’ER ELLER ARTIKLER, DER ER OPNÅET GENNEM TJENESTEN, ER PÅ DIN EGEN RISIKO. DU FORSTÅR ​​OG ACCEPTERER, AT TJENESTEN, DENS INDHOLD OG EVENTUELLE TJENESTER, ERHVERVEDE NFT’ER ELLER ARTIKLER FÅET GENNEM TJENESTEN LEVERES PÅ EN “SOM DEN ER” OG “SOM TILGÆNGELIG” UDEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET. HVERKEN SMARTMEDIA ELLER NOGEN PERSON, DER ER TILKNYTTET TIL SMARTMEDIA, GIVER NOGEN GARANTI ELLER REPRÆSENTATION MED HENSYN TIL, OG SMARTMEDIA FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR FOR FULDSTÆNDIGHED, SIKKERHED, PÅLIDELIGHED, AKTIVITET, LIVLIGHED OG KVALITET. UDEN BEGRÆNSNING AF OVENSTÅENDE REPRÆSENTERER HVERKEN SMARTMEDIA ELLER NOGEN MED TILKNYTNING TIL SMARTMEDIA, AT TJENESTEN, DENS INDHOLD ELLER ERHVERVENE NFT’ER ELLER ARTIKLER, DER ER OPNÅET VIA SERVICEN, VIL VÆRE PRÆCISE, PÅLIDELIGE, LOVLIGE, HURTIG ELLER UAFBRUDT, AT DEFEKTER VIL BLIVE KORRIGERET, AT TJENESTEN, INDHOLDET ELLER ENHVER ERHVERVET NFT, DU INTERAGERER MED TJENESTEN, ELLER SERVEREN ELLER, HVIS RELEVANT, BLOCKCHAIN, SOM GØR DEM TILGÆNGELIGE, ER FRI FOR VIRUSSER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, ELLER ARTIKLER, DER ER FÅET GENNEM TJENESTEN, VIL MØDE DINE BEHOV ELLER FORVENTNINGER. VI KAN IKKE GARANTERE SIKKERHEDEN AF NOGEN DATA, DU VIDEREGIVER ONLINE.

I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG, DER FREMGÅR AF LOVEN, FRASKRIVER SMARTMEDIA SIG HERMED ALLE GARANTIER ELLER BETINGELSER AF ENHVER ART, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, LOVBESTEMT ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL NOGEN GARANTIBEHANDLING, ELLER BETINGELSER, SÆRLIGT FORMÅL. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR NOGEN TAB AF NOGEN ART FRA NOGEN HANDLING, DER ER UDTAGET ELLER UDFØRT I ANSLAG PÅ MATERIALE ELLER INFORMATION, SOM INDEHOLDER PÅ TJENESTEN. INGEN RÅD ELLER INFORMATION, HVERKEN MUNDTLIGT ELLER FÅET FRA SMARTMEDIA ELLER VIA TJENESTEN, VIL SKABE NOGEN GARANTI ELLER REPRÆSENTATION, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER LEVET HERI.

VI VIL IKKE VÆRE ANSVARLIGE ELLER ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR NOGET TAB OG TAGER INTET ANSVAR FOR OG ER IKKE ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR NOGEN BRUG AF TJENESTEN ELLER ERHVERVEDE NFT’ER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL NOGEN TAB, F. (A) BRUGERFEJL SOM GLEMT ADGANGSKODE, FORKERT KONSTRUERET TRANSAKTIONER ELLER FEJLINDTASTEDE ADRESSER; (B) SERVERFEJL ELLER DATATAB; (C) BESKADIGET WALLET-FILER I SMARTMEDIA-APPEN; (D) UAUTORISERET ADGANG ELLER BRUG; (E) ENHVER UAUTORISERET TREDJEPARTSAKTIVITETER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING BRUG AF VIRUS, PHISHING, BRUTEFORCING ELLER ANDRE MÅDER TIL ANGREB MOD TJENESTEN ELLER ERHVERVEDE NFT’ER.

ALLE NFT’ER ER IMMATERIELLE DIGITALE AKTIVER. DE EKSISTERER KUN I DRAG AF EJERSKABSREKTOREN, DER ER OPRETTET PÅ SM-MARKEDSPLADSEN FOR VISSE ERHVERVEDE NFT’ER ELLER, UNDER VISSE OMSTÆNDIGHEDER DEN UNDERSTØTTENDE BLOCKCHAIN. ENHVER OVERFØRSEL AF TITEL ELLER SALG AF NFT’ER, SOM ER KNYTTET TIL EN UNDERSTØTTET BLOCKCHAIN, ER PÅ SÅDAN UNDERSTØTTET BLOCKCHAIN. VI GARANTERER IKKE, AT SMARTMEDIA KAN PÅVIRKE OVERFØRSEL AF EJENDOM ELLER RETTIGHEDER I NOGEN NFT’ER ELLER UNDERLIGGENDE ELLER TILKNYTTEDE INDHOLD ELLER GENSTANDE.

OVENSTÅENDE PÅVIRKER IKKE NOGEN GARANTIER, DER IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV.

Ansvarsbegrænsning

I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG, DER ER LEVERET AF LOVEN, ACCEPTERER DU, AT SMARTMEDIA, DETS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER ELLER DERES LICENSGIVERE, TJENESTELEVERANDØRER, ANSATTE, AGENTER, FUNKTIONER ELLER DIREKTØRER ER ANSVARLIGE FOR DIG, ELLER ENHVER TREDJEPART FOR ENHVER TABT FORTJENING ELLER ENHVER INDIREKTE, FØLGESKADE, EKSEMPEL, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER STRAFSKADER, DER OPSTÅR AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE, TJENESTEN, ERHVERVEDE NFT’ER ELLER TREDJEPARTS-WEBSTEDER OG -PRODUKTER, ELLER FOR AT LEVERE, ELLER TILBYDE, TAB AF VIRKSOMHEDER ELLER FORVENTEDE BESPARELSER, TAB AF BRUG, TAB AF GOODWILL ELLER TAB AF DATA, OG HVAD DER ER FORÅRSAGET AF TILSTRÆKKELIGT ANSVAR ELLER ORGANISATIONEN (HERUNDER UAGTSOMHED), KONTRAKTBRUD, ELLER FORÅRSAGET AF HÆNDELSER MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER FOR ETHVERT ANDET KRAV ELLER SKADER, HVAD SOM HELST DER FØLGER AF ELLER ER OPSTÅET AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE ELLER LEVERING, BRUG ELLER YDELSE AF TJENESTEN. ADGANG TIL OG BRUG AF TJENESTEN, ERHVERVEDE NFT’ER ELLER TREDJEPARTS-WEBSTEDER OG -PRODUKTER ER PÅ DIT EGET VALG OG PÅ EGET ANSVAR,, OG DU VIL HAVE ENEANSVARET  FOR ENHVER SKADE PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER DINE MOBILE ENHEDER ELLER TAB AF DATA SOM FØLGE HERAF.

UANSET NOGET DER ER INDEHOLDT HERI, SKAL I INTET TILFÆLDE  DET MAKSIMALE SAMLEDE ANSVAR FOR SMARTMEDIA, SOM OPSTÅR AF ELLER PÅ NOGEN MÅDE ER RELATERET TIL DISSE VILKÅR FOR BRUG, ADGANG TIL OG BRUG AF DEN TILKNYTTEDE SERVICE, OVERSTIGE A) 1000 $ USD ELLER (B) DET BELØB, SMARTMEDIA MODTAGER FRA SALG AF ERHVERVENE NFT’ER, SOM ER GENSTAND FOR KRAVET.

DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT VI HAR GJORT TJENESTERNE TILGÆNGELIGE FOR DIG OG INDGÅET DISSE BETINGELSER FOR BRUG I TILLID AF REPRÆSENTATIONERNE OG GARANTIERNE, ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR, DER ER DER ER HENSYN TIL ANSVAR FOR BRUGEN, OG FORMER ET VÆSENTLIGE GRUNDLAG FOR AFTALEN MELLEM OS OG DIG. VI VILLE IKKE KUN LEVERE SERVICE TIL DIG UDEN DISSE BEGRÆNSNINGER.

NOGLE JURISDIKTIONER BEGRÆNSER MULIGHEDEN TIL AT FRASKRIVE SIG VISSE RETTIGHEDER VED AFTALE, OG INTET I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER FOREGIVER AT  ÆNDRE ELLER UDELUKKE  SÅDANNE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, SOM IKKE KAN FRASKRIVES ELLER BEGRÆNSES. ALLE ANDRE GARANTIER, SOM IKKE ER LOVBESTEMTE RETTIGHEDER ELLER UDTRYKKELIGT ANGIVET I DISSE VILKÅR FOR BRUG, ER UDELUKKET.

Skadesløsholdelse

Du accepterer, i det fulde omfang tilladt af gældende lovgivning, at forsvare, skadesløsholde og holde SmartMedia, dets tilknyttede selskaber, licensgivere og tjenesteudbydere, og dets og deres respektive embedsmænd, direktører, medlemmer, medarbejdere, entreprenører, agenter, leverandører,  efterfølgere, tildele og overdrager fra og imod alle krav, forpligtelser, skader, domme, kendelser, tab, bøder, renter, omkostninger (herunder uden begrænsning sagsomkostninger, omkostninger til forlig og omkostninger ved at søge skadesløsholdelse eller forsikring), udgifter eller honorarer (herunder, uden begrænsning, rimelige advokatsalærer og -udgifter), af enhver art og art, uanset om det er kendt eller ukendt, forudset eller uforudset, modnet eller uudviklet, i lov eller uretfærdighed, uanset om det er kontrakt, erstatningsansvar eller på anden måde , der opstår som følge af eller relateret til (a) dit brud på disse vilkår for brug; (b) din brug eller misbrug af tjenesten, indholdet eller erhvervede NFT’er; (c) din overtrædelse af gældende love, regler eller bestemmelser, (d) enhver feedback, du giver, (e) din krænkelse af en tredjeparts rettigheder eller forpligtelser over for en tredjepart, herunder en anden bruger eller tredjepart, og (f) din uagtsomhed eller forsætlige forseelse. Du accepterer desuden, at SmartMedia skal have ene og eksklusiv kontrol over forsvaret eller afviklingen af ​​eventuelle tredjepartskrav. DENNE GODTGØRELSE  KOMMER I TILFØJELSE AF OG IKKE I STEDET FOR NOGEN ANDRE GODTGØRELSER, DER ER ANGIVET I EN SKRIFTLIG AFTALE MELLEM DIG OG SMARTMEDIA.

Gældende lov og jurisdiktion

Alle forhold vedrørende Tjenesten og disse brugsbetingelser og enhver tvist eller krav, der opstår deraf eller relateret hertil (i hvert enkelt tilfælde, herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), er underlagt og fortolket i overensstemmelse med statens interne love i Colorado uden at give effekt til nogen lovvalgsbestemmelse eller -regel (uanset om det er i staten Colorado eller enhver anden jurisdiktion).

Enhver retssag, handling eller procedure, der opstår som følge af eller relateret til disse vilkår for brug eller Tjenesten, som ikke er genstand for voldgift, skal udelukkende anlægges ved de føderale domstole i USA eller domstolene i staten Colorado, i hver sag placeret i henholdsvis United States District Court for District of Colorado og Colorado County Court for 2nd Judicial District (Colorado). Du giver afkald på enhver indsigelse mod sådanne domstoles udøvelse af jurisdiktion over dig og til værneting ved sådanne domstole.

Voldgiftsaftale og afkald på gruppesøgsmål

LÆS VENLIGST DETTE AFSNIT OMHYGGELIGT – DET KAN VÆSENTLIG PÅVIRKE DINE JURIDISKE RETTIGHEDER, HERUNDER DIN RET TIL AT ANLÆGGE EN SAG TIL RETTEN

.

Dette afsnit regulerer ikke tvister mellem brugere eller mellem brugere og tredjeparter. SmartMedia leverer ikke tvistbilæggelsestjenester til sådanne tvister eller uenigheder, og parterne skal løse disse tvister direkte.

Bindende voldgift. Du accepterer, at enhver og alle tvister, kontroverser eller krav, der er opstået eller kan opstå mellem dig og os, uanset om de stammer fra eller relaterer sig til disse Brugsbetingelser (inklusive ethvert påstået brud deraf), din adgang til eller brug af Tjenesten, ethvert produkt, der sælges eller distribueres gennem Tjenesten, eller ethvert aspekt af forholdet eller transaktionerne mellem os, udelukkende skal løses gennem endelig og bindende voldgift snarere end en domstol, herunder tærskelspørgsmål om vilkårligheden af ​​en sådan tvist, kontrovers eller krav, i overensstemmelse med vilkårene i denne voldgiftsaftale, bortset fra at (i) du eller SmartMedia kan gøre individuelle krav gældende ved domstole for små krav, hvis dine krav opfylder betingelserne, forbliver kravene kun ved en sådan domstol, og kravene forbliver på en individuel, ikke- repræsentativt og ikke-klassegrundlag; og (ii) du eller SmartMedia kan søge påbud eller rimelig retshjælp ved en domstol med passende jurisdiktion for krænkelse eller anden misbrug af intellektuelle ejendomsrettigheder (såsom varemærker, handelsbeklædning, domænenavne, forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder og patenter). Du accepterer, at du og vi hver især giver afkald på retten til en retssag ved en jury eller til at deltage i et gruppesøgsmål ved at indgå i disse vilkår for brug. Dine rettigheder vil blive afgjort af en neutral voldgiftsmand, ikke en dommer eller jury. Federal Arbitration Act regulerer fortolkningen og håndhævelsen af ​​denne voldgiftsaftale.

Forbud mod gruppe- og repræsentantsøgsmål. DU OG VI ACCEPTERER, AT HVER AF OS KUN KAN KOMME MED KRAV MOD DEN ANDEN PÅ ET INDIVIDUEL GRUNDLAG OG IKKE SOM SAGSØGER ELLER KLASSEMEDLEM I NOGEN PÅSTÅET KLASSE ELLER REPRÆSENTATIV HANDLING ELLER PROCEDURE. MEDMINDRE BÅDE DIG OG VI ACCEPTERER ANDET, MÅ VOLDGIFTEN IKKE KONSOLIDERE ELLER TILSLUTTE MERE END ÉN PERSONS ELLER PARTS KRAV OG MÅ IKKE PRÆSIDERE OVER NOGEN FORM FOR EN KONSOLIDERET REPRÆSENTANTPROCEDURE. VOLDGIFTSMANDEN KAN KUN TILDELE UNDERSTØTTELSE (HERunder monetær, påbuds- og erklærende lettelse) til fordel for DEN ENKELTE PART, SOM SØGER UNDERSTØTTELSE FOR DEN ENKELTE PARTS ANKLAGER, DOG KAN VOLDGIFTSMANDEN TILDELE OFFENTLIGT FORBUD I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV I DET OMFANG, DET KRÆVES FOR DENNE BESTEMMELSES HÅNDHÆVELIGHED.

Tvistbilæggelse før voldgift. Du og SmartMedia er begge enige om at engagere sig i en god trosbestræbelse for at løse tvister, før en af ​​parterne indleder en voldgift, en retssag om små krav eller en rimelig lempelse for krænkelse af intellektuel ejendom. Du skal indlede denne tvistbilæggelsesproces ved at sende et brev, der beskriver arten af ​​dit krav og den ønskede løsning til: SmartMedia Labs, Inc., Attn: Legal Department, 201 Main Street, Suite 102, Carbondale, CO 81623. Hvis parterne ikke løser tvisten inden for tredive (30) kalenderdage efter, at brevet er modtaget af os, kan du eller vi indlede en voldgiftsprocedure. En part, som har til hensigt at søge voldgift, skal først sende en skriftlig meddelelse om tvist (“Meddelelse”) til den anden med bekræftet post. Meddelelsen til os skal sendes til SmartMedia Labs, Inc., Attn: Legal Department, 201 Main Street, Suite 102, Carbondale, CO 81623 (“Meddelelsesadressen“). Meddelelsen skal (i) beskrive arten og grundlaget for kravet eller tvisten og (ii) angive den specifikke søgsmålshjælp. Under voldgiften vil beløbet for et eventuelt forligstilbud fremsat af os eller dig ikke blive oplyst til voldgiftsdommeren, før voldgiftsmanden har fastsat det eventuelle beløb, som du eller vi er berettiget til.

Voldgiftsprocedurer. Voldgift vil blive udført af en neutral voldgiftsmand i overensstemmelse med reglerne og procedurerne fra American Arbitration Association (“AAA“), herunder AAA’s Consumer Arbitration Rules (samlet kaldet “AAA-reglerne“), som ændret af denne voldgiftsaftale. For information om AAA, besøg venligst dets hjemmeside, http://www.adr.org. Oplysninger om AAA-reglerne og gebyrer for forbrugertvister kan findes på AAA’s forbrugervoldgiftsside, http://www.adr.org/, som kan blive opdateret fra tid til anden. Hvis der er nogen uoverensstemmelse mellem et vilkår i AAA-reglerne og ethvert vilkår i denne voldgiftsaftale, vil de gældende vilkår i denne voldgiftsaftale være gældende, medmindre voldgiftsmanden beslutter, at anvendelsen af ​​de inkonsekvente vilkår for voldgiftsaftale ikke vil resultere i en grundlæggende retfærdig voldgift. Voldgiftsdommeren skal også følge bestemmelserne i disse vilkår for brug, som en domstol ville. Alle spørgsmål er op til voldgiftsdommeren for at afgøre, herunder, men ikke begrænset til, spørgsmål vedrørende omfanget, håndhævelsen og voldgiftsretten af ​​denne voldgiftsaftale. Selvom voldgiftssager sædvanligvis er enklere og mere strømlinede end retssager og andre juridiske procedurer, kan voldgiftsdommeren tilkende den samme erstatning og lempelse på individuelt grundlag, som en domstol kan tilkende en person i henhold til disse Brugsbetingelser og gældende lovgivning. Voldgiftsdommerens afgørelser kan håndhæves e i retten og kan kun omstødes af en domstol af meget begrænsede årsager.

Sted for voldgift. Medmindre vi og du aftaler andet, vil enhver voldgiftshøring finde sted på et rimeligt bekvemt sted for begge parter under behørig hensyntagen til deres evne til at rejse og andre relevante omstændigheder. Hvis parterne ikke er i stand til at blive enige om en placering, træffes afgørelsen af ​​AAA. Hvis dit krav er på USD 10.000 eller mindre, accepterer vi, at du kan vælge, om voldgiften udelukkende vil blive gennemført på grundlag af dokumenter, der er indsendt til voldgiftsdommeren, gennem en telefonisk høring eller ved en personlig høring som fastsat af AAA Regler. Hvis dit krav overstiger 10.000 USD, vil retten til høring blive bestemt af AAA-reglerne. Uanset den måde, voldgiften udføres på, skal voldgiftsdommeren udstede en begrundet skriftlig afgørelse, der er tilstrækkelig til at forklare de væsentlige resultater og konklusioner, som kendelsen er baseret på.

Voldgiftsomkostninger. Betaling af alle arkiverings-, administrations- og voldgiftsgebyrer vil være underlagt AAA-reglerne.

Fortrolighed. Alle aspekter af voldgiftsproceduren og enhver kendelse, afgørelse eller kendelse fra voldgiftsmanden vil være strengt fortrolige til gavn for alle parter.

Kontraktadskillelse . Hvis en domstol eller voldgiftsdommeren beslutter, at et vilkår eller en bestemmelse i denne voldgiftsaftale (bortset fra afsnittet med titlen “Forbud mod gruppe- og repræsentative søgsmål” ovenfor) er ugyldig eller ikke kan håndhæves, er parterne enige om at erstatte sådanne vilkår eller bestemmelser med et vilkår eller bestemmelse, der er gyldig og kan tvangsfuldbyrdes, og som er tættest på at udtrykke hensigten med det ugyldige eller ikke-gennemførlige vilkår eller bestemmelse, og denne voldgiftsaftale skal kunne håndhæves som ændret. Hvis en domstol eller voldgiftsdommeren beslutter, at nogen af ​​bestemmelserne i afsnittet ovenfor med titlen “Forbud mod gruppe- og repræsentantsøgsmål” er ugyldige eller ikke kan håndhæves, er hele denne voldgiftsaftale ugyldig, medmindre sådanne bestemmelser anses for at være ugyldige eller ikke kan håndhæves udelukkende med hensyn til krav om offentligt påbud. Resten af ​​disse brugerbetingeler vil fortsat gælde. Hvis en domstol eller voldgiftsdommeren beslutter, at ethvert vilkår eller en bestemmelse i disse Brugsbetingelser er ugyldig eller ikke kan håndhæves, er parterne enige om at erstatte et sådant vilkår eller en bestemmelse med et vilkår eller en bestemmelse, der er gyldig og kan håndhæves, og som er tættest på at udtrykke hensigten om det ugyldige eller ikke-gennemførlige vilkår eller bestemmelse, og brugsbetingelserne skal kunne håndhæves, når de ændres.

Fremtidige ændringer af voldgiftsaftale. Uanset eventuelle bestemmelser i disse brugsbetingelser om det modsatte, accepterer vi, at hvis SmartMedia foretager en fremtidig ændring af denne voldgiftsaftale (bortset fra en ændring af meddelelsesadressen), mens du er bruger af tjenesten, kan du afvise enhver sådan ændring ved at sende os en skriftlig meddelelse inden for tredive (30) kalenderdage efter ændringen af ​​meddelelsesadressen angivet ovenfor. Ved at afvise enhver fremtidig ændring, accepterer du, at løse eventuelle andre konflikter mellem os i overensstemmelse med sproget i denne voldgiftsaftale fra den dato, hvor du første gang accepterede disse brugsbetingelser (eller accepterede eventuelle efterfølgende ændringer af disse brugsbetingelser).

30-dages ret til at fravælge. Du har ret til at fravælge og ikke være bundet af voldgifts- og gruppesøgsmålsbestemmelserne anført ovenfor ved at sende en skriftlig meddelelse om din beslutning om at fravælge via e-mail på arbitrationoptout@smartmeidatech.io med emnelinjen LEGAL OPT OUT. Meddelelsen skal sendes inden for 30 dage efter din første brug af Tjenesten, ellers er du forpligtet til at afgøre tvister i overensstemmelse med vilkårene i disse paragraffer. Hvis du fravælger disse voldgiftsbestemmelser, vil vi heller ikke være bundet af dem.

Tidsbegrænsning til at indgive krav

ENHVER ÅRSAG TIL SØGSMÅL ELLER KRAV, DER KAN OPSTÅ UD AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR FOR BRUG ELLER TJENESTE, SKAL PÅBEGYNDES INDEN FOR ET (1) ÅR EFTER HANDLINGSÅRSAGEN ER OPSTÅET.

Afkald på rettigheder

Ingen afkald fra SmartMedia af nogen vilkår eller betingelser angivet i disse vilkår for brug skal anses for at være en yderligere eller vedvarende afkald på sådanne vilkår eller betingelser eller et afkald på andre vilkår eller betingelser, og enhver undladelse af SmartMedia i at hævde en rettighed eller bestemmelse i henhold til disse brugsbetingelser udgør ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Frakaldelsen af ​​enhver sådan rettighed eller bestemmelse vil kun være effektiv, hvis den er skriftlig og underskrevet af en behørigt autoriseret repræsentant for SmartMedia. Med undtagelse af det, der udtrykkeligt er angivet i disse brugsbetingelser, vil enhver af parternes udøvelse af nogen af ​​deres retsmidler i henhold til disse brugsbetingelser være uden præjudice for deres andre retsmidler i henhold til disse brugsbetingelser eller på anden måde.

Fortolkning

Sproget i disse vilkår for brug vil blive fortolket som dets rimelige betydning og ikke strengt for eller imod nogen part.

Eksportlove

Du accepterer, at du ikke vil eksportere eller reeksportere, direkte eller indirekte, tjenesten, de erhvervede NFT’er og/eller andre oplysninger eller materialer leveret af SmartMedia i henhold til disse brugsbetingelser til noget land, som USA eller andre relevante jurisdiktion kræver enhver eksportlicens eller anden offentlig godkendelse på eksporttidspunktet uden først at have opnået en sådan licens eller godkendelse. Hvis (a) du er en person, accepterer du, at du ikke er det, og (b) hvis du er en enhed, accepterer du, at hverken du eller nogen af ​​dine ejere eller investorer eller nogen af ​​deres direktører, embedsmænd, ansatte, agenter eller tilknyttede virksomheder handler på dine vegne er: (i) på nogen måde relateret til regeringerne i eller nogen personer i ethvert land eller jurisdiktion under en amerikansk embargo håndhævet af Office of Foreign Assets Control (OFAC), eller nogen personer, der er navngivne på enhver liste over sanktionerede enkeltpersoner eller enheder; (ii) (eller nogensinde har været) forbudt fra transaktionen i henhold til amerikanske love om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, antiterror, økonomiske sanktioner og aktivkontrol; og (iii) bosat i et land eller en jurisdiktion under en amerikansk embargo håndhævet af OFAC, herunder Krim-regionen i Ukraine, Donbas, Cuba, Iran, Nordkorea og Syrien.

Påbud

Du accepterer, at et brud på disse brugsbetingelser vil forårsage uoprettelig skade på SmartMedia, for hvilken pengeerstatning ikke ville være et tilstrækkeligt middel, og SmartMedia er berettiget til rimelig erstatning ud over eventuelle retsmidler, det måtte have i henhold til disse brugsbetingelser eller ved lov, uden kaution, anden sikkerhed eller bevis for skader.

Borgere i CalifornienHvis du er bosiddende i Californien, i overensstemmelse med Cal. Civ. Kode 1789.3, kan du indberette klager til Complaint Assistance Unit i Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs via post på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834, eller telefonisk på (800) 952-5210.

Overlevelse

Du accepterer og forstår, at alle bestemmelser i disse brugsbetingelser, som i sagens natur bør overleve opsigelsen eller udløbet af disse brugsbetingelser, skal overleve en sådan opsigelse eller udløb og skal fortsætte med fuld kraft og virkning. Opsigelse vil ikke begrænse nogen af ​​SmartMedias andre rettigheder eller retsmidler ved lov eller egenkapital.

Hele aftalen

Disse vilkår for brug (inklusive anskaffelsesvilkårene, relevante brugsvilkår for strækninger, hvis det er relevant, relevante vilkår for brug af Scavenger Hunt, hvis det er relevant, NFT Sweepstake-ejerskabsaftale, hvis relevant og Wallet TOU, tilsammen “Andre aftaler“) og vores privatliv Politik udgør den fuldstændige og eksklusive forståelse og aftale mellem dig og SmartMedia vedrørende emnet og erstatter alle tidligere og samtidige forståelser, aftaler, repræsentationer og garantier, både skriftlige og mundtlige, vedrørende emnet. Du må ikke overdrage nogen af ​​dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår for brug, ved lov eller på anden måde, uden SmartMedias forudgående skriftlige samtykke. Ethvert forsøg fra dig på at tildele eller overføre nogen af ​​rettighederne og forpligtelserne i henhold til disse brugsbetingelser uden et sådant samtykke vil være ugyldigt. SmartMedia kan frit tildele eller overføre disse vilkår for brug uden begrænsninger. Med forbehold af ovenstående vil disse brugsbetingelser binde og være til fordel for parterne, deres efterfølgere og tilladte overdragere. I tilfælde af en konflikt mellem vilkårene i disse brugsbetingelser og de andre aftaler, har vilkårene i den relevante anden aftale forrang frem for eventuelle modstridende vilkår i disse brugsbetingelser med hensyn til erhvervede NFT’er.

Yderligere brugsbetingelser for SmartMedia-appen vedrørende tegnebogsfunktioner (“Wallet TOU”)

Adgang til SmartMedia-app. Som en del af din konto vil SmartMedia give dig adgang til en SmartMedia-app, som inkluderer tegnebogsfunktionalitet, som hoster dine erhvervede NFT’er, der er tilgængelige via tjenesten. Din kopi af SmartMedia-appen giver dig mulighed for at gemme, spore, vise, overføre og administrere dine saldi af erhvervede NFT’er. Som brugt hele vejen igennem, refererer erhvervede NFT’er kun til de NFT’er, der er angivet som tilgængelige via tjenesten. SmartMedia gemmer sikkert de relevante private nøgler, som bruges til at behandle transaktioner, i en kombination af online og offline lagring. Som et resultat af SmartMedias sikkerhedsprotokoller kan det være nødvendigt for SmartMedia at hente private nøgler eller relateret information fra offlinelager for at lette overførsler af erhvervede NFT’er i overensstemmelse med dine instruktioner, og du anerkender, at dette kan forsinke initiering eller kreditering af sådan overførsel af erhvervede NFT’er.

Begrænsninger for brug af SmartMedia-appen. Du må under ingen omstændigheder forsøge at bruge din kopi af SmartMedia-appen til at gemme, sende, anmode om eller modtage andre aktiver end erhvervede NFT’er. SmartMedia påtager sig intet ansvar i forbindelse med ethvert forsøg på at bruge din kopi af SmartMedia-appen med digitale aktiver, som SmartMedia ikke understøtter. Du anerkender og accepterer, at SmartMedia ikke er ansvarlig for ikke-understøttede digitale aktiver, der sendes til din kopi af SmartMedia-appen, der er knyttet til din konto.

Supportopsigelse. SmartMedia kan efter eget skøn opsige supporten for bestemte erhvervede NFT’er. Hvis du ikke sælger eller sender en sådan erhvervet NFT fra platformen, før SmartMedia opsiger sin support til en sådan erhvervet NFT, kan SmartMedia efter eget skøn fjerne en sådan erhvervet NFT fra din konto

Alle erhvervede NFT’er, der opbevares i din kopi af SmartMedia-appen, er depotaktiver, der opbevares af SmartMedia til din fordel, som beskrevet mere detaljeret nedenfor.

Ejendomsretten for erhvervede NFT’er. Ejendomsretten til erhvervet NFT (underlagt disse brugsbetingelser og bestemmelserne i erhvervelsesvilkårene) forbliver til enhver tid hos dig og overføres ikke til SmartMedia. Som ejer af den erhvervede NFT i din kopi af SmartMedia-appen, skal du bære enhver risiko for tab af en sådan erhvervet NFT. SmartMedia har intet ansvar for erhvervede NFT-udsving eller tab. Ingen af ​​de erhvervede NFT’er i din kopi af SmartMedia-appen er ejet af eller skal eller kan udlånes til SmartMedia; SmartMedia repræsenterer eller behandler ikke aktiver i din kopi af SmartMedia-appen som tilhørende SmartMedia. SmartMedia må ikke give en sikkerhedsinteresse i den Erhvervede NFT, der opbevares i din kopi af SmartMedia-appen. Medmindre det er påkrævet ved lov, eller undtagen som angivet heri, vil SmartMedia ikke sælge, overføre, udlåne, hypotetisere eller på anden måde fremmedgøre erhvervede NFT’er i din kopi af SmartMedia-appen, medmindre du bliver instrueret heri.

Forvaringspligt. Du kontrollerer den erhvervede NFT, der opbevares i din kopi af SmartMedia-appen. Du kan til enhver tid, med forbehold for udfald, nedetid og andre gældende politikker, trække din erhvervede NFT tilbage ved at sende den til en anden blockchain-adresse, forudsat at en sådan overførselsfunktion er blevet aktiveret. Så længe du fortsætter med at opbevare din Erhvervede NFT hos SmartMedia, skal SmartMedia bevare kontrollen over elektroniske private nøgler forbundet med blockchain-adresser, der drives af SmartMedia, herunder, hvis NFT’en er knyttet til en Understøttet Blockchain, de blockchain-adresser, der indeholder din Erhvervede NFT.

Bilag A

Understøttede blockchains

Ethereum Blockchain er mainnet af Layer 1 blockchain som beskrevet af Ethereum Foundation og, hvis det er relevant, efter en hård gaffel, enhver efterfølger til et sådant blockchain-netværk, der almindeligvis anerkendes af blockchain-industrien som legitim efterfølger til Ethereum mainnet.

Blockv EVM

Polygon

Binance Smart Chain

Palm